Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1900 van de Commissie van 12 november 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8161) ( 1 )

Documenten

Publicatiedatum

wo, 13/11/2019

Regio

Europa