Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1885 van de Commissie van 6 november 2019 tot vaststelling van voorschriften voor de berekening, de verificatie en de verslaglegging van gegevens over het storten van stedelijk afval overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG van de Raad en tot intrekking van Beschikking 2000/738/EG van de Commissie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7874)

Documenten

Publicatiedatum

ma, 11/11/2019

Regio

Europa