Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1805 van de Commissie van 28 oktober 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7807) (Voor de EER relevante tekst)

Documenten

Publicatiedatum

di, 29/10/2019

Regio

Europa