Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1617 van de Commissie van 27 september 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7044) (Voor de EER relevante tekst.)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa