Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1389 van de Commissie van 4 september 2019 tot goedkeuring van afwijkingen van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 van de Commissie wat betreft de uitvoering van bepaalde voorwaarden die verbonden zijn aan de vergroeningsbetaling voor aanvraagjaar 2019 in België, Spanje, Frankrijk, Litouwen, Polen en Portugal (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6438)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa