Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1373 van de Commissie van 22 augustus 2019 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6246)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa