Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1372 van de Commissie van 19 augustus 2019 tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft toezicht en verslaglegging (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6026)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa