Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1205 van de Commissie van 12 juli 2019 tot verlening van een door België voor het Vlaamse Gewest gevraagde afwijking krachtens Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 5180)

Documenten

Publicatiedatum

di, 16/07/2019

Regio

Europa