Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1512 van de Commissie van 10 oktober 2018 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten

Documenten

Publicatiedatum

do, 11/10/2018

Regio

Europa