Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2117 van de Commissie van 21 november 2017 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 7469

Documenten

Publicatiedatum

do, 07/12/2017

Regio

Europa