Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1462 van de Commissie van 10 augustus 2017 inzake de erkenning van de vrijwillige regeling „REDcert” voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria van de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad

Documenten

Publicatiedatum

vr, 11/08/2017

Regio

Europa