Richtlijn (EU) 2019/1929 van de Commissie van 19 november 2019 tot wijziging van bijlage II, aanhangsel C, bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de vaststelling van specifieke grenswaarden voor chemische stoffen die worden gebruikt in bepaalde speelgoedartikelen, wat formaldehyde betreft (Voor de EER relevante tekst)

Documenten

Publicatiedatum

wo, 20/11/2019

Regio

Europa