Rectificatie van Verordening (EU) 2018/848 v an het Europees Parlement en de Raad v an 30 mei 2018 inzak e de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018)

Documenten

Publicatiedatum

di, 26/11/2019

Regio

Europa