Rectificatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1622 van de Commissie van 29 oktober 2018 betreffende de niet-goedkeuring van bepaalde in biociden aanwezige werkzame stoffen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( PB L 271 van 30.10.2018 )

Documenten

Publicatiedatum

wo, 06/02/2019

Regio

Europa