Rectificatie van Speciaal verslag nr. 18/2019 De uitstoot van broeikasgassen in de EU: goed gerapporteerd, maar beter inzicht in toekomstige reducties nodig (Publicatieblad van de Europese Unie C 400 van 26 november 2019)2019/C 403/09

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa