Rectificatie van Richtlijn (EU) 2015/996 van de Commissie van 19 mei 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingsmethoden voor lawaai overeenkomstig Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 168 van 1.7.2015)

Documenten

Publicatiedatum

wo, 10/01/2018

Regio

Europa