Rectificatie van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/171 van de Commissie van 16 november 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van cadmium en cadmiumverbindingen in elektrische contacten (PB L 33 van 5.2.2019)

Documenten

Publicatiedatum

di, 14/05/2019

Regio

Europa