Publicatie van de essentiële elementen van de beschikkingen tot toekenning van bijstand op grond van Verordening (EG) nr. 1164/94 tot oprichting van een Cohesiefonds

Documenten

Publicatiedatum

do, 09/04/1998

Regio

Europa