P8_TA(2016)0075 Vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 9 maart 2016 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (gecodificeerde tekst) (COM(2014)0466 — C8-0107/2014 — 2014/0216(COD)) P8_TC1-COD(2014)0216 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 9 maart 2016 met het oog op de vaststelling van richtlijn (EU) 2016/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (codificatie)

Documenten

Publicatiedatum

vr, 09/02/2018

Regio

Europa