Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 65/2014 van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke ovens en afzuigkappen en van Verordening (EU) nr. 66/2014 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke ovens, kookplaten en afzuigkappen betreft (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)Voor de EER relevante tekst.

Documenten

Publicatiedatum

vr, 11/08/2017

Regio

Europa