Koninklijk besluit tot verdere gedeeltelijke inwerkingstelling van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming vande bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserendestralingen voortspruitende gevaren en betreffende het FederaalAgentschap voor Nucleaire Controle

Documenten

Publicatiedatum

do, 16/04/1998

Regio

federaal