Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid

Documenten

Publicatiedatum

di, 07/04/1998

Regio

Europa