Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/22 van de Commissie van 31 oktober 2019 tot wijziging van de bijlagen I en III bij Verordening (EU) 2019/631 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de monitoring van CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen waarvoor typegoedkeuring is verleend in een meerfasenprocedure ( 1 )

Documenten

Publicatiedatum

di, 14/01/2020

Regio

Europa