Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/986 van de Commissie van 7 maart 2019 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de monitoring van CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen waarvoor typegoedkeuring is verleend in een meerfasenprocedure

Documenten

Publicatiedatum

di, 18/06/2019

Regio

Europa