Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/1846 van de Commissie van 8 augustus 2019 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in soldeer voor gebruik in bepaalde verbrandingsmotoren (Voor de EER relevante tekst)

Documenten

Publicatiedatum

di, 05/11/2019

Regio

Europa