Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/1845 van de Commissie van 8 augustus 2019 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) in bepaalde rubber onderdelen voor gebruik in motorsystemen (Voor de EER relevante tekst)

Documenten

Publicatiedatum

di, 05/11/2019

Regio

Europa