Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Wijziging van de vergunningsvoorwaarden van de kernreactoren van Doel en Tihange in het kader van de inwerkingstelling van de filtered containment venting systems, in toepassing van artikel 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

Documenten

Publicatiedatum

wo, 21/03/2018

Regio

België