Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van een instelling van klasse I, in toepassing van artikel 74 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

Documenten

Publicatiedatum

do, 08/03/2018

Regio

België