ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ - Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 90/220/EEG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu"

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa