Decreet van 1 juni 2012 houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen