Besluit (EU) 2019/1719 van de Raad van 8 juli 2019 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpuntop de 18e vergadering van de Conferentie van de Partijenbij de Overeenkomst inzake de internationale handelin bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites-CoP18) (Genève, Zwitserland, 17 - 28 augustus 2019)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Europa