Besluit (EU) 2018/1730 van de Raad van 12 november 2018 betreffende het op de tweede vergadering van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Minamata inzake kwik namens de Europese Unie in te nemen standpunt inzake de goedkeuring van richtlijnen voor de milieuverantwoorde tijdelijke opslag van kwik anders dan kwikafval, als bedoeld in artikel 10, leden 2 en 3, van het verdrag

Documenten

Publicatiedatum

vr, 16/11/2018

Regio

Europa