Besluit (EU) 2017/2076 van de Commissie van 7 november 2017 tot wijziging van Beschikking 2009/607/EG betreffende de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor harde vloer- en wandbekledingen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 7247) (Voor de EER relevante tekst. )

Documenten

Publicatiedatum

di, 14/11/2017

Regio

Europa