Besluit (EU) 2017/1219 van de Commissie van 23 juni 2017 tot vaststelling van de criteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan wasmiddelen voor industrieel en institutioneel gebruik (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 4245)

Documenten

Publicatiedatum

wo, 12/07/2017

Regio

Europa