Bericht. - Aanneming van de synthese van de belangrijke kwesties in verband met het waterbeheer alsook het tijdschema en het werkprogramma met het oog op de toekomstige uitwerking van de Beheersplannen van de Waalse gedeelten per stroomgebiedsdistrict 2021-2027. - Waalse Regering

Documenten

Publicatiedatum

ma, 13/01/2020

Regio

Wallonië