Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016, houdende aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000003: "Bossen en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest"

Documenten

Publicatiedatum

ma, 26/08/2019

Regio

Brussel