Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité overhet voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren(COM(2019) 330 final — 2019/00152 (COD))enhet voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)(COM(2019) 331 final — 2019/00151 (COD))

Documenten

Publicatiedatum

di, 11/02/2020

Regio

Europa