Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2019-2020) ter aanvulling van het „Horizon 2020”-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (COM(2017) 698 final — 2017/312 (NLE))

Documenten

Publicatiedatum

vr, 06/07/2018

Regio

Europa