Aankondiging betreffende de goedkeuringsvoorwaarden van een biobrandstof van categorie B bedoeld in het koninklijk besluit van 16 juli 2014 betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
België