8 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 30 augustus 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Etterbeek

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Brussel