7 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied BE1000002: "Bossen en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest - complex Verrewinkel Kinsendaal". - Uitbreiding

Documenten

Hoofddocument
        Bijlage 1

Publicatiedatum

wo, 17/04/2019

Regio

Brussel