6 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Waalse Regering betreffende het vervoer van wild van of naar een revalidatiecentrum voor in het wild levende diersoorten en hun vrijlating en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 1997 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de revalidatiecentra voor in het wild levende inheemse diersoorten

Documenten

Publicatiedatum

di, 09/10/2018

Regio

Wallonië