6 SEPTEMBER 2017. - Omzendbrief/OMG/2017/01. - De toepassing van de op grond van artikel 36ter, § 3 en § 4, van het Natuurdecreet opgelegde beoordeling van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijk betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones

Documenten

Hoofddocument
        Bijlage 1

Publicatiedatum

do, 12/10/2017

Regio

Vlaanderen