6 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de OSPAR Commissie, in het kader van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan ( OSPAR Verdrag)

Documenten

Publicatiedatum

di, 05/11/2019

Regio

België