6 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan het secretariaat van het Bonn Agreement, in het kader van de overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen (BONN Akkoord)

Documenten

Publicatiedatum

do, 14/11/2019

Regio

België