6 JUNI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 maart 2013 betreffende de uitzonderlijke toekenning van subsidies aan publiekrechtelijke personen en niet-commerciële instellingen voor de uitvoering van werken voor een verbeterde energieprestatie en het rationeel energiegebruik in de gebouwen ("UREBA exceptionnel") en het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2018 betreffende de uitzonderlijke toekenning van subsidies aan scholen voor de uitvoering van werken voor de verbetering van de energieperformantie en het rationeel energiegebruik in de gebouwen ("UREBA exceptionnel PWI")

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Wallonië