6 JUNI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie » (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië)

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Wallonië