5 APRIL 2019. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van het subsidiëringsprogramma van de werken, vermeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging voor het eerste deelprogramma 2019

Terug naar filteroverzicht
Publicatiedatum
Regio
Vlaanderen