5 APRIL 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van het landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel

Documenten

Publicatiedatum

ma, 17/06/2019

Regio

Vlaanderen