4 NOVEMBER 2019. - Besluit van de administrateur-generaal tot delegatie van beslissings- bevoegdheden met het oog op het sluiten van een overeenkomst tot verwerven van onroerende goederen

Documenten

Publicatiedatum

vr, 22/11/2019

Regio

Vlaanderen